آگهی روزنامه

آدرس دفترروزنامه کثیرالانتشار

پذیرش آگهی درروزنامه های کثیرالانتشار

تلفن سفارش آگهی:09125045978

یا ازطریق واتس آپ(به صورت24ساعته آنلاین)

 

روزنامه کثیرالانتشار چیست؟

روزنامه کثیرالانتشار،شامل تمام نشریات چاپی می‌شود.

به صورت روزنامه‌ای (غیر صحافی شده) با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند.

بدیهی است شمارگان و گستره توزیع و کیفیت در رتبه‌بندی آن‌ها تأثیر دارد امّا ملاک اصلی برای تعریف روزنامه‌های کثیرالانتشار، فقط قطع روزنامه‌ای است.

دانلود پی دی اف روزنامه های کثیرالانتشار

آگهی مفقودی مدارک درروزنامه های کثیرالانتشار

درج آگهی مفقودی روزنامه کثیرالانتشار

 

مفقودی مدارک وسیله نقلیه

سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…

مفقودی مدارک تحصیلی

مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…

مفقودی مدارک شناسایی

کارت ملی-شناسنامه و000

مفقودی مجوزها وپروانه های کسب

آگهی مفقودی مدارک درروزنامه های کثیرالانتشار

آگهی دعوت به مجمع درروزنامه کثیرالانتشار

آگهی مزایده/مناقصه درروزنامه کثیرالانتشار

مهم ترین مدارک خودرو

سندکمپانی

نشان‌دهنده اطلاعات مالکیتی خودرو است و توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر می‌شود. تنها، این سند مورد تأیید قوه‌ قضائیه است .این سند به سند کارخانه و سندرسمی نیزمعروف میباشد.درصورت گم کردن و یابه سرقت رفتن سندکمپانی پس از چاپ آگهی درروزنامه کثیرالانتشاربه نمایندگی خودرو مراجعه کنید

 

سند سبز

این مدرک هم کارکردی مشابه سندکمپانی دارد، با این تفاوت که توسط  پلیس راهور صادر می‌شود و تنها مدرک مالکیتی مورد تأیید نیروی انتظامی است.سند سبز به سند مالکیت خودرو نیز معروف میباشد.در درصورت گم کردن و یابه سرقت رفتن سندسبز پس از آگهی درروزنامه کثیرالانتشار به نزدیک ترین مرکز تعویض پلاک مراجعه کنید

 

کارت خودرو

مدرک هویتی و مالکیتی خودرو است و برای کاربردهای روزمره‌تر استفاده می‌شود . اطلاعات خودرو به صورت کامل درآن ثبت شده است.  کارت ماشین  توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود.در درصورت گم کردن و یابه سرقت رفتن کارت خودرو پس از چاپ آگهی درروزنامه کثیرالانتشار به نزدیک ترین مرکز تعویض پلاک مراجعه کنید

چگونه آگهی مفقودی بدهیم؟

روزنامه کثیرالانتشار

 

آدرس روزنامه کثیرالانتشار

سوالات متداول چاپ آگهی

آگهی درروزنامه کثیرالانتشار

 

آدرس روزنامه کثیرالانتشار

پذیرش آگهی درروزنامه های کثیرالانتشار

همچنین ببینید

هزینه ثبت آگهی دعوت ازسهامدارن