آگهی دعوت مجمع

آگهی دعوت به مجمع

سفارش آگهی دعوت به مجمع درروزنامه های کثیرالانتشار

چاپ فوری باحداقل هزینه و طبق تعرفه رسمی روزنامه های کثیرالانتشار

تلفن تماس:09125045978

 

آگهی دعوت به مجمع

تمام شرکت‌ ها باید حداقل سالی یک‌ بار، مجمع عمومی عادی تشکیل دهند

درغیراینصورت باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهند 

قبل از تشکیل این مجامع سهامداران بایداز طریقی از مجمع با خبر شوند

 تنها راه رسمی اطلاع رسانی سهامداران،آگهی دعوت به مجمع در رونامه های کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت میباشد .

————————————————————————-

برای ثبت سفارش آگهی دعوت به مجمع

 در سریع ترین زمان با حداقل هزینه بامادرارتباط باشید

 

انحلال شرکت

انحلال شرکت 

گاهی یک شرکت بنا به دلایلی به حیات تجاری خود پایان میدهد و  انحلال می شود.

انواع انحلال

 • انحلال  شرکت با توجه به تصمیم مجمع عمومی

در صورت موافقت این مجمع یک شرکت می تواند منحل شود وبه صورت توافقی انجام می‌گیرد .

 • ورشکستگی شرکت

به صورت اجباری انجام می‌شود وبرای انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی نیاز به حکم دادگاه نیست بدون نیاز به این حکم می توانید شرکت  را منحل کنید.

 • انحلال شرکت با حکم قضایی:

معمولاً به اشخاص حقوقی مهلتی شش‌ماهه برای حل مشکلات داده می‌شود و در صورت پابرجا ماندن ایرادات، حکم انحلال شرکت صادر خواهد شد.انحلال شرکت به صورت اجباری انجام شده است.

چاپ آگهی دعوت به مجمع روزنامه

انواع تغییرات درروزنامه

یک شرکت همیشه دروضعیت ثابتی قرار نمیگیرد و نیاز به تغییراتی دارد.

انواع تغییرات شرکت

1)تغییرنام شرکت  ،  تغییر آدرس محل قانونی شرکت

2) نقل و انتقال سهام   ،  افزایش سرمایه  ،  کاهش سرمایه

3)تغییر حق امضاء   ،  تغییر اعضای هیئت مدیره 

آگهی دعوت به مجمع تغییرات شرکت

 

موارد بالا ازمهم ترین تغییراتی میباشد که دریک شرکت تاسیس شده
به وجود می آید.

  برای ثبت آگهی تغیرات شرکت درروزنامه با ما درارتباط باشید

 انواع مجامع عمومی عبارت است از:

البته شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

 موسس:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت 
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 عادی:

هیات مدیره شرکت مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس شرکت باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.

فوق العاده:

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

وظایف انواع دعوت به مجمع

 موسس

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت 
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 

 عادی

 • انتخاب هیئت مدیره
 • انتخاب بازرسان شرکت
 • تصویب صورت های مالی
 • تقسیم منافع 
 • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود .
 • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

 

 فوق العاده

 • تغییر در اساسنامه شرکت
 • تغییر در سرمایه شرکت
 • انحلال قبل از موعد شرکت

چاپ آگهی دعوت به مجمع

جهت اطلاع ازهزینه آگهی دعوت به مجمع و ثبت آگهی دعوت به مجمع درروزنامه با ما درارتباط باشید

تلفن ثبت غیرحضوری آگهی درروزنامه :09125045978

 

تماس سریع

همچنین ببینید

هزینه ثبت آگهی دعوت ازسهامدارن