آگهی مزایده روزنامه اطلاعات

آگهی مزایده درروزنامه اطلاعات

سفارش آگهی:۰۹۱۲۵۰۴۵۹۷۸

 

 

آگهی مزایده وماقصه یک نوبت در روزنامه رسمی و سپس در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود.

 چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای رسمیت یافتن مزایدات و مناقصات الزامی است .

بنابراین تمام متقاضیان برگزاری مناقصه و مزایده باید علاوه بر روزنامه رسمی، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز  اقدام نمایند.

کاربرد های مزایده:

مطالبه مهریه از جانب زوجه:

در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید؛ بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

ورشکستگی شرکت:

در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد؛ مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.

پرونده‌های کیفری:

بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی:

یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

آگهی مزایده روزنامه اطلاعات:۰۹۱۲۵۰۴۵۹۷۸

چندنوبت باید درروزنامه کثیرالانتشار آگهی کرد؟

برای چاپ آگهی های مزایده و مناقصه باید درروزنامه های کثیرالانتشار آگهی چاپ کرد که گاهی اوقات طبق شرایط بین ۱الی۳ نوبت نیزتغییرمیکند

چاپ آگهی مزایده درروزنامه الزامی است؟

بله.چاپ آگهی مزایدات و مناقصات درروزنامه های کثیرالانتشار علاوه بر روزنامه رسمی، الزامی میباشد

هزینه چاپ آگهی روزنامه کثیرالانتشار؟

تعرفه چاپ آگهی مزایده/مناقصه در روزنامه اطلاعات بستگی به  تعداد کاراکتر متن شما دارد. برای محاسبه دقیق این هزینه‌ها با ما تماس حاصل فرمایید

تلفن تماس:۰۹۱۲۵۰۴۵۹۷۸

آگهی دعوت مجمع روزنامه اطلاعات

دعوت مجمع روزنامه اطلاعات

آگهی مفقودی روزنامه اطلاعات

آگهی مفقودی روزنامه اطلاعات

آگهی مناقصه روزنامه اطلاعات

آگهی مفقودی روزنامه اطلاعات

همچنین ببینید

آدرس دفترروزنامه اطلاعات