آگهی مفقودی کارت ملی شهرکرمان

مفقودی مدارک شناسایی روزنامه جام جم

 

آگهی مفقودی مدارک شناسایی در روزنامه کثیرالانتشار

مفقودی مدارک شناسایی روزنامه جام جم،  درسریع ترین زمان با حداقل هزینه

 

درصورت فقدان یا سرقت مفقودی مدارک شناسایی یک نوبت آگهی درروزنامه های کثیرالانتشاربرای دریافت المثنی نیاز میباشد.قبل از دریافت المثنی مدارکتان، با اعلام فقدان مدرک شناسایی خود در روزنامه های کثیرالانتشار از هرگونه سواستفاده احتمالی جلوگیری کنیدودرحفظ روزنامه کوشا باشید.

 

 

برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی از مداک  شناسیایی مانند :

کارت ملی هوشمند

شناسنامه

گواهینامه

درروزنامه های کثیرالانتشار آگهی دهید و سپس برای گرفتن المثنی مدارک اقدام نمایید

 

 

درچه روزنامه ای آگهی ثبت کنیم؟

برای دریافت المثنی مفقودی مدارک شناسایی آگهی درروزنامه کثیرالانتشار نیاز میباشد روزنامه کثیرالانتشار شامل روزنامه هایی میشود که در کل کشور پخش میشود.

مفقودی مدارک شناسایی روزنامه جام جم

 

همچنین ببینید

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو