تلفن آگهی روزنامه ایران

چاپ آگهی روزنامه ایران ازطریق واتس آپ، پذیرش آگهی درروزنامه ایران ، ایران ورزشی 

برای ثبت و چاپ انواع  آگهی درروزنامه ایران و ایران ورزشی با ما درتماس باشید…

 

موضوع آگهی به همراه متن آگهی   مدنظرتون به شماره  5045978 – 0912 درواتس آپ

ارسال کنید تا درسریع ترین زمان ممکن طبق تعرفه رسمی روزنامه ایران  آگهی شما چاپ شود.

 

تلفن آگهی روزنامه ایران

 424 200 33 -021

پذیرش انواع آگهی در روزنامه سراسری ایران

 دعوت مجمع عمومی –  فراخوان –  مفقودی –  مزایده –  مناقصه و…

برای چاپ آگهی با ما درارتباط باشید

انواع دعوت مجمع عمومی

 

 انواع مجامع عبارت است از:

 

مجمع عمومی موسس

حضور سهامدارانی که حداقل نصف سرمایه  را متعهد شدند ضروری است. در صورت عدم حضور این تعداد، موسسین مجمع دیگری دعوت می‌نمایند. در نوبت دوم یک‌سوم دارندگان سهام باید شرکت نمایند، در غیر این صورت در نوبت سوم، آخرین نوبت اعلام‌شده و اگر اکثریت لازم حاصل نگردد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می‌نمایند.

 

وظایف مجمع عمومی موسس:

 

  • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام 
  • تصویب طرح اساسنامه  و در صورت لزوم، اصلاح آن
  • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان 
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 

مجمع عمومی عادی

هیات مدیره  مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس  باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری  شوند.

 

وظایف مجمع عمومی عادی

  • انتخاب هیئت مدیره
  • انتخاب بازرسان 
  • تصویب صورت های مالی
  • تقسیم منافع 
  • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران ارائه می‌شود .
  • تعیین خط مشی  و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح  باشد.

 

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال  فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

متن آگهی مجمع عمومی

نمونه متن آگهی مجمع  روزنامه ایران

 

 

آگهی مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  شرکت ………..

سهامی خاص ثبت شده به شماره …………و شناسه ملی ………….

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده/عادی  که در ساعت …… مورخ ……. روز ……… در محل اصلی شرکت به آدرس …………….. تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه:

…………………………….. .1

…………………………….. .2

 

مرجع دعوت کننده – مدیر عامل یا هیئت مدیره 

تلفن ثبت آگهی روزنامه ایران

انواع مفقودی مدارک

تلفن ثبت آگهی مفقودی روزنامه ایران

چاپ آگهی مفقودی روزنامه ایران

مفقودی مدارک وسیله نقلیه

سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…

مفقودی مدارک تحصیلی

مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…

مفقودی مدارک شناسایی

کارت ملی-شناسنامه و…

مفقودی مجوزها وپروانه های کسب

برای ثبت سفارش آگهی و مشاوره با ما درارتباط باشید

شماره تلفن آگهی روزنامه ایران: 424 200 33 -021

شماره واتس آپ(سفارش آگهی):978 45 50 – 0912

همچنین ببینید

دفترروزنامه ایران