تماس بادفترروزنامه ابرار

تماس بادفترروزنامه ابرارپذیرش انواع آگهی درروزنامه 

برای چاپ آگهی درروزنامه با ما درارتباط باشید.

(پاسخ گویی24ساعته)

(ثبت غیرحضوری آگهی درروزنامه)

 

تماس بادفترروزنامه ابرار(درسراسرکشور)

 ثابت: 424 200 33 -021

همراه:   12 12 871  – 0936

 

 انواع مجامع عمومی :

البته شرکت‌های با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

 مجمع عمومی موسس:

  • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت 

  • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن

  • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

  • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مجمع عمومی عادی

هیات مدیره شرکت مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس شرکت باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.

  • انتخاب هیئت مدیره

  • انتخاب بازرسان شرکت

  • تصویب صورت های مالی

  • تقسیم منافع 

  • تصویب یا رد پیشنهاد‌هایی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می‌شود .

  • تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.

مجمع عمومی فوق العاده

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

تماس بادفترروزنامه ابرار

انواع تغییرات شرکت:

یک شرکت همیشه دروضعیت ثابتی قرار نمیگیرد و نیاز به تغییراتی دارد.

1)تغییرنام شرکت  ،  تغییر آدرس محل قانونی شرکت

2) نقل و انتقال سهام   ،  افزایش سرمایه  ،  کاهش سرمایه

3)تغییر حق امضاء   ،  تعیین اعضای هیئت مدیره 

موارد بالا ازمهم ترین تغییراتی میباشد که دریک شرکت تازه تاسیس شده
به وجود می آید.    

ثبت غیرحضوری آگهی درروزنامه های سراسری کشور

(درسریع ترین زمان با پاشخ گویی24ساعته)

تماس بادفترروزنامه ابرار

ثابت: 424 200 33 -021

همراه:   12 12 871  – 0936

 

 

تماس سریع

کلمات کلیدی

شماره تماس نمایندگی روزنامه ابرارشماره تماس روزنامه ابرارشماره تلفن دفترابرارتماس باروزنامه ابرار

دفترروزنامه ابرارچاپ آگهی درابراردرج آگهی درروزنامه ابرارانتشارآگهی درروزنامه ابرارمراحل چاپ آگهی درابرار

هزینه آگهی درابرارچاپ فوری آگهی درابرارتلفن تماس با ابرار-تلفن روزنامه ابرارلفن انتشارآگهی درروزنامه ابرار-چاپ فوری آگهی درابرارتلفن ثبت آگهی درابرارتلفن درج آگهی درابرارچاپ آگهی درروزنامه ابرارثبت آگهی درروزنامه ابرار-

تلفن روزنامه ابرارتلفن انتشارمجمع درابرارشماره روزنامه ابرارشماره تلفن نمایندگی ابرارشماره دفترروزنامه ابرارشماره دفترنمایندگی ابرار

شماره تماس نمایندگی روزنامه ابرارشماره تماس روزنامه ابرارشماره تلفن دفترابرارتماس باروزنامه ابرار

دفترروزنامه ابرارچاپ آگهی درابراردرج آگهی درروزنامه ابرارانتشارآگهی درروزنامه ابرارمراحل چاپ آگهی درابرار

هزینه آگهی درابرارچاپ فوری آگهی درابرارتلفن تماس با ابرار-تلفن روزنامه ابرارلفن انتشارآگهی درروزنامه ابرار-چاپ فوری آگهی درابرارتلفن ثبت آگهی درابرارتلفن درج آگهی درابرارچاپ آگهی درروزنامه ابرارثبت آگهی درروزنامه ابرار-تلفن دفترروزنامه ابرار-شماره تماس دفترروزنامه ابرار-تماس بادفترروزنامه ابرار

تلفن روزنامه ابرارتلفن انتشارمجمع درابرارشماره روزنامه ابرارشماره تلفن نمایندگی ابرارشماره دفترروزنامه ابرارشماره دفترنمایندگی ابرار-تماس بادفترروزنامه ابرار

همچنین ببینید

تماس با دفترروزنامه ابرار