روش گرفتن المثنی مدارک خودرو

مفقودی مدارک

 

اگر مالک وسیله نقلیه مدارکش را گم کرده باشد برای دریافت  المثنی باید مدارک ذیل را به همراه داشته و به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.

مدارک مورد نیازجهت المثنی مدارک:

  • ارائه یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر مفقودی یا سرقت و گذشت ده روز از درج آگهی
  • پر کردن فرم اطلاع از عواقب کشف فساد و عودت در صورت یافت شدن
  • حضور مالک یا نماینده قانونی وی به همراه وکالتنامه به یکی از مراکز تعویض پلاک
  • ارائه رسید عدم خلافی
  • ارائه شناسنامه یا کارت ملی

 

سفارش آگهی درروزنامه های کثیرالانتشار:09125045978

 

همچنین ببینید

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو