مفقودی سندسبز روزنامه جام جم

آگهی مفقودی سندسبز درروزنامه

 مفقودی سند سبز در روزنامه کثیرالانتشار

  درسریع ترین زمان با حداقل هزینه

درصورت فقدان یا سرقت  سندسبز  یک نوبت آگهی  مفقودی درروزنامه های کثیرالانتشار برای دریافت المثنی الزامی میباشد

 

مراحل دریافت المثنی سندسبز

۱)یک نوبت درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار

۲)پس ازگذشت ۱۰روز ازچاپ آگهی درروزنامه با به همراه داشتن اصل روزنامه و مدارک شناسایی به تعویض پلاک مراجع کنید

۳) دارای بیمه نامه شخص ثالث

۴)دارای مدرک معاینه فنی برای خودروهای ملزم به داشتن معاینه فنی

۵)واریزهزینه صدور سندالمثنی برگ سبزخودرو ازطریق دستگاه های کارت خوان مستقر درمراکزتعویض پلاک

 

درچه روزنامه ای آگهی بزنیم؟

برای دریافت المثنی سندسبز آگهی درروزنامه کثیرالانتشار الزامی میباشد روزنامه کثیرالانتشر شامل روزنامه هایی میشود که در کل کشور پخش میشود

همچنین ببینید

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو