هزینه آگهی روزنامه

میزان هزینه آگهی روزنامه به عوامل مختلفی بستگی دارد : مانند موضوع آگهی، سایز چاپ آگهی ، و نام روزنامه و…

برای اطلاع دقیق از میزان هزینه آگهی روزنامه مد نظرتون با ما در ارتباط باشید.

 

تلفن تماس 33200424 – 021

تلفن صفحات مجازی برای ارسال آگهی

    978 45 50 –  0912  

12 12 871  –  0936

تعرفه آگهی روزنامه

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه اطلاعات لینک زیر را دانلود نمایید.

تعرفه آگهی روزنامه

 

تعرفه آگهی روزنامه اطلاعات به شماره صفحه و کادرآگهی بستگی دارد،تعرفه روزنامه اطلاعات درسال 1403به صورت زیرمیباشد.

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات-صفحه اول

 کادرپایه : 65/000/000 ریال

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات-صفحه سوم

 کادرپایه : 36/000/000 ریال

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات- صفحات اقتصادی (صفحه هفت و سیزده و چهارده)

 کادرپایه: 23/000/000 ریال 

 

هزینه آگهی روزنامه اطلاعات-صفحات  داخلی

 کادرپایه به صورت سیاه سفید: 18/000/000 ریال

 

هزینه آگهی صفحه آخر روزنامه اطلاعات

کادرپایه: 24/000/000 ریال

 

برای سفارش آگهی و اعلام هزینه  متناسب با متن آگهی مدنظرتون با ما تماس حاصل فرمایید

هزینه آگهی روزنامه جام جم سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه جام جم لینک زیر را دانلود نمایید.

تعرفه آگهی روزنامه

 

تعرفه آگهی روزنامه جام جم به شماره صفحه و کادرآگهی بستگی دارد،تعرفه روزنامه جام جم درسال 1403به صورت زیرمیباشد.

 

هزینه آگهی روزنامه جام جم -صفحه اول

کادرپایه : 100/000/000 ریال 

 

هزینه آگهی روزنامه جام جم-صفحه سیاست (صفحه دوم)

 کادرپایه : 35/000/000 ریال 

 

هزینه آگهی روزنامه جام جم-صفحه اقتصاد (صفحه سوم)

 کادرپایه : 50/000/000 ریال

 

هزینه آگهی روزنامه جام جم-صفحه ورزش(صفحه چهارم)

 کادرپایه : 30/000/000 ریال 

 

هزینه آگهی روزنامه جام جم-صفحات داخلی ویژه

کادرپایه : 28/000/000 ریال 

 

هزینه آگهی روزنامه جام جم-صفحه داخلی

کادرپایه: 22/000/000 ریال 

 

*توجه: میزان 10 درصد به مبالغ فوق ارزش برافزوده اضافه میگردد

برای سفارش آگهی و هزینه آگهی روزنامه جام جم متناسب با متن آگهی مدنظرتون با ما درارتباط باشید.

هزینه آگهی روزنامه ابرار سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه ابرار لینک زیر را دانلود نمایید.

تعرفه آگهی روزنامه

 

تعرفه آگهی روزنامه ابراربه شماره صفحه و کادرآگهی بستگی دارد،تعرفه روزنامه ابرار درسال 1403به صورت زیرمیباشد.

هزینه آگهی روزنامه ابرار-صفحه اول

 کادرپایه  24/000/000 ریال 

میزان کادرآگهی شما به میزان متن آگهی بستگی دارد.

 

هزینه آگهی روزنامه ابرار-صفحه دوم

 کادرپایه به صورت سیاه سفید: 10/000/000 ریال

میزان کادرآگهی شما به میزان متن آگهی بستگی دارد.

 

هزینه آگهی روزنامه ابرار-صفحه سوم

 هرکادرپایه به صورت سیاه سفید: 9/000/000 ریال

میزان کادرآگهی شما به میزان متن آگهی بستگی دارد.

 

هزینه آگهی روزنامه ابرار-صفحه داخلی

 هرکادرپایه به صورت سیاه سفید: 8/000/000 ریال 

میزان کادرآگهی شما به میزان متن آگهی بستگی دارد.

 

تعرفه  آگهی روزنامه ابرار-صفحه آخر

هرکادرپایه به صورت رنگی: 20/000/000 ریال 

میزان کادرآگهی شما به میزان متن آگهی بستگی دارد.

 

برای اطلاع از هزینه دقیق چاپ آگهی درروزنامه ابرارمتناسب با متن آگهی مدنظرتون با ما درارتباط باشید.

هزینه آگهی روزنامه دنیای اقتصاد سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد لینک زیر را دانلود نمایید.

تعرفه آگهی روزنامه

هزینه آگهی روزنامه همشهری سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه  همشهری  لینک زیر را دانلود نمایید.

تعرفه آگهی روزنامه

هزینه آگهی روزنامه رسالت سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه رسالت لینک زیر را دانلود نمایید.

روزنامه رسالت

هزینه آگهی روزنامه خراسان سال 1403

برای اطلاع از تعرفه  آگهی در روزنامه خراسان لینک زیر را دانلود نمایید.

روزنامه خراسان

انواع آگهی ها

مطالب بیشتر

انواع آگهی مفقودی

انواع آگهی مفقودی مدارک :

 

مفقودی مدارک وسیله نقلیه

سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…

مفقودی مدارک تحصیلی

مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…

مفقودی مدارک شناسایی

کارت ملی-شناسنامه و000

مفقودی مجوزها وپروانه های کسب

درصورت فقدان مدارک برای گرفتن المثنی مدرک مربوطه، آگهی درروزنامه های کثیرالانتشارالزامی میباشد

برای سفارش آگهی با ما در ارتباط باشید

انواع آگهی مجامع

 انواع مجامع عمومی عبارت است از:

البته شرکت‌با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، درصورتی‌که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد، موظف به تشکیل مجمع عمومی هستند.

 

   مجمع عمومی موسس:

  • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام 
  • تصویب طرح اساسنامه  و در صورت لزوم، اصلاح آن
  • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مجمع عمومی عادی:

هیات مدیره مکلف است نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، چنانچه مدیران مجمع را در موعد مقرر دعوت نکنند، بازرس  باید این کار را انجام دهد، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند خواستار برگزاری مجمع شوند.

 

مجمع عمومی فوق العاده:

در موارد ویژه‌ای که برای شرکت پیش می‌آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها نیاز به تصویب سهامداران می‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود. موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال  فقط در مجمع فوق العاده قابل رسیدگی است.

انواع آگهی تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت:

یک شرکت همیشه دروضعیت ثابتی قرار نمیگیرد و نیاز به تغییراتی دارد.

 

1)تغییرنام شرکت  ،  تغییر آدرس محل قانونی شرکت

2) نقل و انتقال سهام   ،  افزایش سرمایه  ،  کاهش سرمایه

3)تغییر حق امضاء   ،  تعیین اعضای هیئت مدیره 

موارد بالا ازمهم ترین تغییراتی میباشد که دریک شرکت تازه تاسیس شده
به وجود می آید.    

 

 

 

 

 

 

انواع آگهی مزایده

کاربرد های مزایده:

  • مطالبه مهریه از جانب زوجه: در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید؛ بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.
  • ورشکستگی شرکت: در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد؛ مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.
  • پرونده‌های کیفری: بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.
  • اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی: یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

 

 

 

انواع آگهی مناقصه

کاربردهای مناقصه:

 

این فرایند برای طرفین مناقصه مزایایی دارد که غالبا همین مزایا سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را به برگزاری آن ترغیب می‌کند.

البته سازمان‌های دولتی برای بخش خاصی از تأمین کالا و خدمات‌شان ملزم به بهره و استفاده از این فرایند هستند.

در یک سوی این فرایند، مناقصه‌گزار و در سوی دیگر مناقصه‌گر وجود دارد. مناقصه‌گزار ارگان یا دستگاهی است که برگزاری مناقصه را بر عهده دارد و نیازمند خرید کالا و خدمات است.

مناقصه‌گر شخص حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه شرکت ‌می‌کند

.مناقصه‌گزار با برپایی مناقصه از طریق این رقابت به برترین کالا و خدمات با پائین ترین قیمت دست می‌یابد.

گاه مناقصه به علت هایی مانند:

اعلام غیرواقعی هزینه‌ی انجام موضوع مناقصه از سوی مناقصه‌گر یا ارائه‌ی سوابق غیر واقعی جهت برد در مناقصه از طرف او، با ایراد مواجه می‌شود.باید اطلاع داشته باشیم که تأمین کالاها و خدمات در شرکت‌های دولتی غالبا از راه مناقصه انجام می‌گیرد تا با بهره بردن از فضای رقابتی، به کیفیتی بالا و هزینه‌ی مناسبی دست یابند. 

برای سفارش آگهی روزنامه (اطلاعات – جام جم – ابرار و…) با ما درتماس باشید

تلفن تماس: 33200424 – 021

پلیس راهور ناجا: مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است

سردار «سید کمال هادیانفر» رئیس  راهور ناجا درباره طرح بازگشایی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اظهار داشت:

در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد.

در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما شش مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: کسانی که در این خصوص صحبت می‌کنند،

باید قوانین را بیشتر بخوانند و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند؛ با این شرایط نباید به مردم استرس و تنش ایجاد کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال گفت:

برخی  می‌گویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود .

در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقل و انتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز برسد.

قانون نیاز به تفسیر دارد نه استنتاج؛ این قانون صریح و روشن است. ما اصراری به اینکه مردم به دفترخانه بروند و یا نروند نداریم؛ مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است.

همچنین ببینید

هزینه آگهی جام جم