چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی : برای چاپ آگهی مفقودی نیازی به مراجعه حضوری نمیباشد  شما میتوانید از طریق واتس آپ سفارش آگهی خود را اعلام نمایید تا طبق تعرفه رسمی روزنامه ( روزنامه های سراسری مانند روزنامه اطلاعات – روزنامه همشهری و…) اگهی شما درسریع ترین زمان چاپ شود . برای چاپ آگهی با ما درارتباط باشید…

 

شماره تلفن مشاوره برای چاپ آگهی مفقودی مدارک

424 200 33 -021

شماره تلفن واتس آپ جهت سفارش آگهی مفقودی مدارک

978 45 50  – 0912 

مطالب بیشتر

هزینه آگهی مفقودی چقدر میباشد؟

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

هزینه چاپ آگهی مفقودی  به عوامل مختلفی بستگی دارد مانند اسم و کیفیت روزنامه  و مدرکی که مفقود شده

برای اطلاع دقیق از هزینه چاپ اگهی مفقودی و سفارش آگهی  با ما در ارتباط باشید…

شماره تلفن مشاوره برای چاپ آگهی مفقودی مدارک: 424 200 33 -021

شماره تلفن واتس آپ جهت سفارش آگهی مفقودی مدارک: 978 45 50  – 0912 

در کدام روزنامه آگهی مفقودی ثبت کنیم ؟

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

 

چاپ آگهی مفقودی مدارک حتما باید در روزنامه کثیرالانتشارانجام شود، روزنامه کثیرالانتشار به روزنامه ای گفته میشود که روزانه چاپ شود و پخش نسخه کاغذی را نیز درکشور  دارا باشد مانند:

روزنامه اطلاعات- روزنامه همشهری – روزنامه ایران و…

نمونه متن آگهی مفقودی مدارک شناسایی ( کارت ملی و ...)

 

 

  • متن آگهی مفقودی کارت ملی

 

کارت ملی هوشمند اینجانب———-فرزند——–تاریخ تولد—–

به کد ملی———مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد

 

  • متن آگهی مفقودی شناسنامه

 

شناسنامه  اینجانب———-فرزند——–تاریخ تولد—–

به شماره شناسنامه ——- به کد ملی———صادره از—–

مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

  • متن آگهی مفقودی گواهینامه

 

گواهینامه  پایه—– اینجانب———-فرزند——–تاریخ تولد—–

به کد ملی——— مفقود گردیده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

دریافت فایل نمونه

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

 

نمونه متن آگهی مفقودی مدارک وسیله نقلیه ( برگ سبز و ...)

 

 

  • متن آگهی مفقودی سندسبز وسیله نقلیه

 

سندسبز خودرو/موتورسیکلت ———–

سال ساخت——–به رنگ  ——

 شماره شاسی———- شماره موتور——–

شماره انتظامی ——-مفقودشده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

  • متن آگهی مفقودی سندکمپانی وسیله نقلیه

 

سندکمپانی خودرو/موتورسیکلت ———–

سال ساخت——–به رنگ  ——

 شماره شاسی———- شماره موتور——–

شماره انتظامی ——-مفقودشده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

  • متن آگهی مفقودی کارت وسیله نقلیه

 

کارت  خودرو/موتورسیکلت ———–

سال ساخت——–به رنگ  ——

 شماره شاسی———- شماره موتور——–

شماره انتظامی ——-مفقودشده است وفاقد اعتبار میباشد.

 

 

 

 فایل نمونه متن

 

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

نمونه متن آگهی مفقودی مدارک تحصیلی ( مدرک دانشگاه و ...)

 

 

  • متن آگهی مفقودی مدرک فازغ التحصیلی

 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب———

به کدملی——فرزند——به تاریخ تولد—–ورودی سال——دانشگاه——–رشته———

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

  • متن آگهی مفقودی کارت دانشجویی

 

کارت دانشجویی اینجانب———

به کدملی——فرزند——به تاریخ تولد—–ورودی سال——دانشگاه——–رشته———

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

  • متن آگهی مفقودی دانشنامه

 

دانشنامه اینجانب———

به کدملی——فرزند——به تاریخ تولد—–ورودی سال——دانشگاه——–رشته———

مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

 

دریافت فایل نمونه

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

انواع آگهی های مفقودی مدارک

 

مفقودی مدارک وسیله نقلیه

سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…

مفقودی مدارک تحصیلی

مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…

مفقودی مدارک شناسایی

کارت ملی-شناسنامه و000

مفقودی مجوزها وپروانه های کسب

 

چاپ غیرحضوری آگهی مفقودی

همچنین ببینید

مفقودی سندکمپانی

فقدان سندکمپانی