بایگانی برچسب: تبدیل سهام بی نام به بانام

ثبت آگهی تبدیل سهام شرکت درروزنامه

تغییر نام شرکت: افرادی که  ثبت شرکت کرده اند یک نام مربوط به فعالیت شرکت انتخاب می کننداماگاهی اوقات بعضی افراد بنا به دلایلی تصمیم به تغییرنام شرکت میگیرند. یکی ازمراحل تغییر نام شرکت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.   تغییرمحل قانونی شرکت: یک شرکت می تواند تغییراتی را که …

ادامه نوشته »