مفقودی سندکمپانی

آگهی مفقودی سندکمپانی

 

آگهی مفقودی سند کمپانی در روزنامه کثیرالانتشار

آگهی مفقودی سندکمپانی  درسریع ترین زمان با حداقل هزینه

سفارش آگهی09125045978

درصورت فقدان یا سرقت  سندکمپانی(سندرسمی)یک نوبت آگهی مفقودی سندکمپانی درروزنامه های کثیرالانتشار برای دریافت المثنی الزامی میباشد

 

مراحل دریافت المثنی سندکمپانی

1)یک نوبت درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار

2)پس ازگذشت 10روز ازچاپ آگهی درروزنامه با به همراه داشتن اصل روزنامه و مدارک شناسایی به نمایندگی خودرو تحویل دهید

 

درچه روزنامه ای آگهی بزنیم؟

برای دریافت المثنی سندکمپانی آگهی درروزنامه کثیرالانتشار الزامی میباشد روزنامه کثیرالانتشر شامل روزنامه هایی میشود که در کل کشور پخش میشود

برای ثبت سارش آگهی مفقودی سند کمپانی تماس حاصل فرمایید

مفقودی گواهی موقت تحصیلی, مفقودی مجوز, مفقودی مودی مدارک خودرو, مفقودی مدارک شرکت, ناسودی مدرک تحصیلی  مدرک کاردانی مفقودی مدرک کارشناسی, نحوه ثبت آگهی مفقودی درج آگهی مفقودی نمونه آگهی مفقودی ،نمونه آگهی مفقودی مدارک خودرو,  مفقودی مدارک دانشجویی,  آگهی مفقودی مدارک شناسایی, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی ،آگهی مفقودی مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبز ،آگهی مدرک فارغ التحصیلی, درج آگهی ارزان مفقودیدرج آگهی مفقودی درج آگهی مفقودی با تخفیف, درج آگهی مفقودی مدارک با تخفیف, سرقت مدارک, سرقت مدارک خودروسرقت مدارک شناسایی, سرقت مدارک ماشین گم شد ،مفقودی درروزنامه،نرخ آگهی درروزنامه نرخ آگهی مفقودی درروزنامه،لیست روزنامه کثیرالانتشار،دانلود پی دی اف روزنامه دانلودپی دی اف ،روزنامه اطلاعات،پی دی اف روزنامه اطلاعات،دانلود روزنامه اطلاعات،دانلود روزنامه همشهری ،آگهی مفقودی آگهی مفقودی برگ سبز آگهی مفقودی برگ سبز ماشین, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی آگهی ،آگهی مفقودی ،مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبزتعرفه آگهی مفقودی روزنامه, تعرفه آگهی مفقودی سند کمپانی تعرفه ،آگهی مفقودی کارت دانشجویی تعرفه آگهی مفقودی مدرک فارغ التحصیلی درج آگهی ارزان مفقودیدرج آگهی مفقودی درج آگهی مفقودی با تخفیف درج آگهی مفقودی مدارک با تخفیف سرقت مدارک ماشین ،گم شدن شناسنامه مالکیت گمشدن برگ گمشدن برگ سبز ماشی گمشدن سند کمپان گمشدن گواهی موقت تحصیلی ،گمشدن مجوزگمشدن مدار, گمشدن مدارک خودروگمشدن مدارک شرکتگمشدن مدارک شناسایی, گمشدن مدرک تحصیلی, گمشدن مدرک کاردانی ،گمشدن مدرک کارشناسی, متن آگهی مفقودی ،متن آگهی مفقودی مدارک خودرو, متن آگهی مفقودی مدارک شناسایی, متن اگهی مفقودی مدارک دانشجویی ،مفقود شدن برگ سبز مفقود شدن برگ سبز ماشین, مفقود شدن سند کمپانی ،مفقود شدن کارت شناسایی,مفقودی سند،گمشدن سند،مفقودی سندسبز،گمشدن سندسبز،آگهی مفقودی برگ سبز،آگهی مفقودی برگ کمپانیالمثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ سبز،هزینه المثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ کمپانی درج آگهی مفقودی مدارک با تخفیف سرقت مدارک, سرقت مدارک خودرو سرقت مدارک شناسایی سرقت مدارک ماشین, گم شد ،آگهی مفقودی درروزنامه،نرخ آگهی درروزنامه،نرخ آگهی کمفقودی درروزنامه،لیست روزنامه کثیرالانتشار،دانلود پی دی اف روزنامهدانلودپی دی اف ،آگهی مفقودی آگهی مفقودی برگ سبز آگهی مفقودی برگ سبز ماشین, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی, آگهی ،آگهی مفقودی مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبزتعرفه آگهی مفقودی مالکیت گمشدن برگ, گمشدن برگ سبز ماشین, گرفتن المثنی برگ سبز،هزینه المثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ کمپانی ،مفقودی سند،گمشدن سند،مفقودی سندسبز،گمشدن سندسبزآگهی مفقودی برگ سبز ،آگهی مفقودی برگ کمپانی،المثنی سندسبز،هزینه المثنی سندسبز،گرفتن المثنی برگ کمپانی آگهی مفقودی مدارک خودرونمونی مفقودی مدارک دانشجویی, نمونه آگهی مفقودی مدارک شناسایی

پلیس راهور ناجا: مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است

سردار «سید کمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا درباره طرح بازگشایی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اظهار داشت:

در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد.

در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما شش مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است. وی ادامه داد:

کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد:

کسانی که در این خصوص صحبت می‌کنند، باید قوانین را بیشتر بخوانند و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند؛ با این شرایط نباید به مردم استرس و تنش ایجاد کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال گفت:

برخی طی مصاحبه‌هایی در چنین شرایطی، ذهن مردم را مخدوش می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛

 در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقل و انتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز پلیس برسد.

سفارش آگهی مفقودی سندکمپانی درروزنامه کثیرالانتشار

تماس با:09125045978

تماس سریع

فقدان سندکمپانیمفقودی سند کمپانیمفقودی برگ کمپانیآگهی مفقودی سند کمپانیچاپ فقدان برگ کمپانی درروزنامهدرج آگهی مفقودی سند کمپانیچاپ آگهی مفقودی سند کمپانیفقدان برگ کمپانیفقدان سندکمپانیگمشدن سند کمپانیفقدان برگ کمپانیفقدان سند کارخانه کمپانی – مراحل المثنی سند کمپانی

مفقودی سند کمپانی شهر کرجآگهی مفقودی سند کمپانی شهر همدانمفقودی سند کمپانی روزنامه همشهریآگهی گمشدن سند کمپانی در روزنامهمفقودی سند کمپانی روزنامه کیهانمفقودی سند کمپانی روزنامه اطلاعاتمفقودی سند کمپانی شهر اصفهانمفقودی سند کمپانی شهر تبریزمفقودی سند کمپانی شهر تهران – آگهی مفقودی سند کمپانی – آگهی مفقودی سند کمپانی درروزنامه – آگهی مفقودی سند سفید درروزنامه 

مراحل المثنی سندکمپانی –مفقودی سندکمپانی شهرکرج -مفقودی سندکمپانی شهرکرج-مفقودی سندکمپانی شهراصفهان-مفقودی سندکمپانی شهرتبریز-مفقودی سندکمپانی شهر تهران-آگهی مفقودی سندکمپانی

همچنین ببینید

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو